Fertilitetsbevarande åtgärder

Vissa medicinska behandlingar medför risk för nedsatt spermieproduktion hos mannen eller nedsatt äggstocksfunktion hos kvinnan, med infertilitetsproblematik efter avslutad behandling. Det kan därför finnas behov av att tillvarata spermier, oocyter, embryon eller äggstocksvävnad innan en sådan behandling påbörjas. Exempel på behandlingar som kan nedsätta spermie- eller äggstocksfunktionen är behandling med cytostatikabehandling och strålning

Information för patienter

Information för vårdpersonal

Läs mer på Vävnadsrådets sida